FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
30 022 300 Kč
Přijaté transfery
22 804 705 Kč
Nedaňové příjmy
4 591 780 Kč
Kapitálové příjmy
300 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Průmyslová a ostatní odvětví
36 595 469 Kč
Služby pro obyvatelstvo
11 991 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
10 831 162 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
793 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
36 595 469 Kč
Služby pro obyvatelstvo
11 991 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
10 831 162 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
793 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč