FINANČNÍ UKAZATELE 2016 (k 31.12.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
1
Daňové příjmy
29 371 580 Kč
4
Přijaté transfery
6 546 200 Kč
2
Nedaňové příjmy
5 301 434 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 050 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
2
Průmyslová a ostatní odvětví
23 694 700 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
13 584 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 976 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
180 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
23 694 700 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
13 584 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 976 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
180 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč