FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
1
Daňové příjmy
25 335 000 Kč
4
Přijaté transfery
11 019 634 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 953 097 Kč
3
Kapitálové příjmy
659 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
3
Služby pro obyvatelstvo
16 638 600 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
16 470 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 968 372 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
273 200 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
16 638 600 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
16 470 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 968 372 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
273 200 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
0 Kč