FINANČNÍ UKAZATELE 2015 (k 31.12.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
1
Daňové příjmy
27 705 580 Kč
4
Přijaté transfery
4 363 736 Kč
2
Nedaňové příjmy
3 055 100 Kč
3
Kapitálové příjmy
560 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
3
Služby pro obyvatelstvo
12 978 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
12 629 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 470 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
151 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
13 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
12 978 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
12 629 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 470 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
151 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
13 000 Kč