FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.12.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
34 685 000 Kč
4
Přijaté transfery
13 846 817 Kč
2
Nedaňové příjmy
3 462 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 500 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
2
Průmyslová a ostatní odvětví
37 289 196 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
14 463 400 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 258 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
90 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
37 289 196 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
14 463 400 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 258 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
90 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč