FINANČNÍ UKAZATELE 2013
Odkud plynou největší příjmy v roce 2013
1
Daňové příjmy
24 059 080 Kč
2
Nedaňové příjmy
4 592 191 Kč
4
Přijaté transfery
2 185 400 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 237 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2013
3
Služby pro obyvatelstvo
22 623 050 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 866 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 862 939 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 392 300 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
22 623 050 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 866 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 862 939 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 392 300 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
0 Kč