FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
30 022 300 Kč
4
Přijaté transfery
22 804 705 Kč
2
Nedaňové příjmy
4 591 780 Kč
3
Kapitálové příjmy
300 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
2
Průmyslová a ostatní odvětví
36 595 469 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
11 991 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
10 831 162 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
793 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
36 595 469 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
11 991 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
10 831 162 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
793 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč