iMunis eDeska

Obec Vrané nad Vltavou

Úřední deska – Stav k 25. 5. 2018 18:46:58

Nalezeno 8 záznamů.Poslední změna: 25.5.2018 14:57:57

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2017 Rozpočet obce Obecní úřad 21.12.2017 21.12.2022 21.12.2017 dokument PDF (0,7 MB)
Informace o veřejném vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy 0691/2018 Informace Praha hl.m. 16.4.2018 11.6.2018 16.4.2018 dokument PDF (562 kB)
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - Mikroregion Vrané 2018 Informace 1.SčV Říčany 27.4.2018 27.5.2018 27.4.2018 dokument PDF (30 kB)
Oznámení záměru o bezúplatném převodu pozemku na Obec Vrané nad Vltavou 2018 oznámení KÚ Stř. kr. 22.5.2018 7.6.2018 22.5.2018 dokument PDF (54 kB)
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou pro volební období 2018 - 2022 2018 oznámení Obecní úřad 23.5.2018 15.10.2018 23.5.2018 dokument PDF (117 kB)
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - splašková kanalizace - Klimaservis Sůva, s.r.o. 0808/2018 oznámení MěÚ 23.5.2018 8.8.2018 23.5.2018 dokument PDF (122 kB)
Sdělení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů - Obec Vrané nad Vltavou 2018 Sdělení Obecní úřad 24.5.2018 19.4.2019 23.5.2018 dokument PDF (114 kB)
Závěrečný účet DSO Dolnobřežanska 2017 2018 Závěrečný účet DSO DSO 16.5.2018 4.6.2018 16.5.2018 3 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.