iMunis eDeska

Obec Vrané nad Vltavou

Úřední deska – Stav k 25. 5. 2018 18:48:13

Nalezeno 8 záznamů.Poslední změna: 25.5.2018 14:57:57

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2017 Rozpočet obce Obecní úřad 21.12.2017 21.12.2022 21.12.2017 dokument PDF (0,7 MB)
Informace o veřejném vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy 0691/2018 Informace Praha hl.m. 16.4.2018 11.6.2018 16.4.2018 dokument PDF (562 kB)
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - Mikroregion Vrané 2018 Informace 1.SčV Říčany 27.4.2018 27.5.2018 27.4.2018 dokument PDF (30 kB)
Závěrečný účet DSO Dolnobřežanska 2017 2018 Závěrečný účet DSO DSO 16.5.2018 4.6.2018 16.5.2018 3 dokumenty
Oznámení záměru o bezúplatném převodu pozemku na Obec Vrané nad Vltavou 2018 oznámení KÚ Stř. kr. 22.5.2018 7.6.2018 22.5.2018 dokument PDF (54 kB)
Sdělení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů - Obec Vrané nad Vltavou 2018 Sdělení Obecní úřad 24.5.2018 19.4.2019 23.5.2018 dokument PDF (114 kB)
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou pro volební období 2018 - 2022 2018 oznámení Obecní úřad 23.5.2018 15.10.2018 23.5.2018 dokument PDF (117 kB)
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - splašková kanalizace - Klimaservis Sůva, s.r.o. 0808/2018 oznámení MěÚ 23.5.2018 8.8.2018 23.5.2018 dokument PDF (122 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.