iMunis eDeska

Obec Vrané nad Vltavou

Úřední deska – Stav k 22. 9. 2021 03:40:46

Nalezeno 25 záznamů.Poslední změna: 22.9.2021 0:02:39

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Obec Vrané nad Vltavou zveřejňuje svůj záměr pronajmout budoucí objekt - sportovní halu na pozemku parc. č. 760 0909/2021/OÚ Záměr obce pronajmou Obecní úřad 9.9.2021 24.9.2021 9.9.2021 dokument PDF (110 kB) Alternativní uložení
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) 1413/2021/OÚ Informace Finanční úřad 26.8.2021 26.9.2021 26.8.2021 2 dokumenty
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 1320/2021/OÚ oznámení Praha hl.m. 24.8.2021 30.9.2021 24.8.2021 dokument PDF (234 kB) Alternativní uložení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájeném řízení o vydání změny vlny 19 – opakované veřejné projednání Z 3321/19 1323/2021/OÚ oznámení Praha hl.m. 24.8.2021 30.9.2021 24.8.2021 dokument PDF (234 kB) Alternativní uložení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3432/00 ÚP hl. m. Prahy 1336/2021/OÚ oznámení Praha hl.m. 24.8.2021 30.9.2021 24.8.2021 dokument PDF (355 kB) Alternativní uložení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 11 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 1327/2021/OÚ oznámení Praha hl.m. 24.8.2021 30.9.2021 24.8.2021 dokument PDF (313 kB) Alternativní uložení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 1335/2021/OÚ oznámení Praha hl.m. 24.8.2021 30.9.2021 24.8.2021 dokument PDF (246 kB) Alternativní uložení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00 ÚP hl. m. Praha 1371/2021/OÚ oznámení Praha hl.m. 24.8.2021 30.9.2021 24.8.2021 dokument PDF (328 kB) Alternativní uložení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PRO STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU 1549/2021/OÚ Veřejná vyhláška MěÚ 15.9.2021 1.10.2021 15.9.2021 2 dokumenty
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060795607 1527/2021/OÚ oznámení ČEZ Distribuce, a.s. 14.9.2021 5.10.2021 14.9.2021 dokument PDF (105 kB) Alternativní uložení
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č.110060797316 1533/2021/OÚ oznámení ČEZ Distribuce, a.s. 14.9.2021 6.10.2021 14.9.2021 dokument PDF (115 kB) Alternativní uložení
Seznam zaregistrovaných kandidátních listin ve Středočeském kraji, včetně zmocněnců 1394/2021/OÚ Informace KÚ Stř. kr. 30.8.2021 8.10.2021 30.8.2021 dokument PDF (347 kB) Alternativní uložení
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR 16092021 Oznámení volby do PS PČR Obecní úřad 16.9.2021 8.10.2021 16.9.2021 dokument PDF (43 kB) Alternativní uložení
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Informace o počtu a sídle volebního okrsků 23082021 Poskytnutí informace 23.8.2021 10.10.2021 23.8.2021 dokument PDF (36 kB) Alternativní uložení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 3130/12, Z 3161/12 a Z 3173/12 vlny 12 ÚP hl. m. Prahy 1398/2021/OÚ oznámení Praha hl.m. 8.9.2021 15.10.2021 8.9.2021 dokument PDF (314 kB) Alternativní uložení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 16 ÚP hl. m. Prahy 1429/2021/OÚ oznámení Praha hl.m. 13.9.2021 16.10.2021 13.9.2021 dokument PDF (298 kB) Alternativní uložení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 04 úprav ÚP hl. m. Prahy 1426/2021/OÚ oznámení Praha hl.m. 13.9.2021 16.10.2021 13.9.2021 dokument PDF (303 kB) Alternativní uložení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 28 ÚP hl. m. Prahy 1408/2021/OÚ oznámení Praha hl.m. 13.9.2021 16.10.2021 13.9.2021 dokument PDF (410 kB) Alternativní uložení
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2017 Rozpočet obce Obecní úřad 21.12.2017 21.12.2022 21.12.2017 dokument PDF (0,7 MB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy 0804/2020 Opatření obecné povahy MZe ČR 8.4.2020 31.12.2022 8.4.2020 dokument PDF (291 kB) Alternativní uložení
MZ ČR_opatření obecné povahy 31122020 Oznámení MZe ČR 31.7.2020 31.12.2022 31.7.2020 2 dokumenty
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 1312/2019/OÚ Veřejná vyhláška MZe ČR 13.12.2019 31.12.2022 13.12.2019 dokument PDF (208 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 03092019 Veřejná vyhláška MZe ČR 3.9.2019 1.1.2023 3.9.2019 dokument PDF (195 kB) Alternativní uložení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1535/2021/OÚ Veřejná vyhláška MZe ČR 15.9.2021 1.1.2023 15.9.2021 dokument PDF (355 kB) Alternativní uložení
Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu obce Vrané nad Vltavou 980/2019/OÚ Opatření obecné povahy MěÚ 14.6.2019   14.6.2019 dokument PDF (220 kB) Alternativní uložení

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.