FINANČNÍ UKAZATELE 2013 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
261 206 634 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
111 860 888 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
43 %
VÝDAJE ROZPOČET
269 111 688 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
96 846 821 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
36 %
SALDO ROZPOČET
-7 905 054 Kč
SALDO SKUTEČNOST
15 014 067 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU